Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen
CSR'19
Påmelding

Bidragsytere

Årets bidragsytere har solid erfaring fra å jobbe med klima og miljøspørsmål inn mot næringslivet og ikke minst erfaring fra å gjøre endringer for å tilpasse seg og være konkurransedyktig i et skiftende marked.

Del 1

Bjørn K. Haugland

Skift
Nye muligheter med lavere utslipp

Bjørn K. Haugland har vært konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL. Har hatt ledende stillinger i alle DNV GL sine forretningsområder. Han er nå administerende direktør i Skift som har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til lavutslippssamfunnet.

Bjørn K. presentasjon:

Alice Leland Høye og Lars Erik Harv

Strømmestilfelsen og Returkraft AS
Søppel skaper grønne jobber

Lars Erik Harv er økonomisjef i Returkraft AS. Harv er siviløkonom fra NHH. Han har lang leder- og rådgivererfaring med økonomi- og virksomhetsstyring i selskaper som PWC, Aftenposten, Ventelo, Strømme Microfinance og EY. Har i flere år vært engasjert i selskapers sosiale investeringer med tilhørende intern kulturbygging.

Alice Leland Høye er leder for fundraising i Strømmestiftelsen og har en mastergrad i utviklingsledelse og administrasjon. Hun har lang fartstid fra retailbransjen, hvor hun blant annet jobbet med salg, markedsføring og senterledelse. Høye har også erfaring fra bistandsarbeid i Mongolia, med spesielt fokus på utvikling av små foretak og jobbskaping.

Alice Leland Høye og Lars Erik Harv presentasjon:

Janicke Scheele

DNB
Risiko og muligheter innen klima og miljø fra et investor- perspektiv

Janicke Scheele er leder for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management og arbeider med aktiv eierskapsutøvelse og integrering av faktorer innen miljø, sosiale forhold og eierstyring i investeringsbeslutninger. Klima og miljø er viktige temaer i dette arbeidet. Hun har i tillegg lang erfaring som porteføljeforvalter fra Nordea og DNB. Scheele er utdannet Siviløkonom med spesialisering Finans fra Handelshøyskolen BI. Hun har i tillegg en MBA fra Norges Handelshøyskole og er Autorisert Finansanalytiker og Autorisert Finansiell Rådgiver. Scheele er også styreleder i Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Janicke presentasjon:

Del 2

Tine Sundtoft

Agder Fylkeskommune
Parisavtalen – lokal konsekvens av global avtale

Tine Sundtoft er prosjektleder og fylkesrådmann for den nye Agder fylkeskommune. Hun var klima- og miljøminister i Solberg-regjerningen i 2013-2015, og i den forbindelse aktivt medvirkende i å utforme innholdet i Parisavtalen. Sundtoft har også vært regiondirektør i NHO Agder og fylkesrådmann i Vest-Agder.

Tine presentasjon:

Anne Lene Dale

GCE NODE
Verdiskaping og globale behov

Anne Lene Dale er administrerende direktør i Global Centre of Expertise NODE. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Dale har en omfattende bakgrunn fra Utenrikstjenesten, hvor hun blant annet har vært Norges ambassadør til Mosambik, leder for næringslivsseksjonen og kommunikasjonsdirektør.

Dale har også erfaring fra forskningssektoren, hvor hun har vært leder for Fafos internasjonale institutt AIS (2008-2010) og leder for Agderforskning (2010-2012).

Anne Lene presentasjon:

Gunstein Skomedal

UiA og Elkem
BATMAN - om Norges rolle i batterienes verden

Gunstein Skomedal har en doktorgrad innen energimaterialer fra Universitetet i Agder og har idag en bistilling som PostDoc ved institutt for ingeniørvitenskap i tillegg til arbeid med produktutvikling i Elkem. Bakgrunnen er materialteknologi ved NTNU og arbeid i flere ulike divisjoner i Elkem. Det siste året har han jobbet med fremstilling av anodematerialer til litium-ion batterier i Elkem Carbon og forskningsprosjekter på gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier ved UiA.

Gunstein presentasjon:

Christian Berthelsen

Elementsør AS
Betong- elementfabrikk med nullutslipp.

Christian Berthelsen er daglig leder i Elementsør AS. Han har vært med å bygge opp Elementsør fra begynnelsen i desember 2017, til dagens bedrift med 43 ansatte, en topp moderne fabrikk på 7.500 m2 og en forventet årlig omsetning på 65-70 millioner kroner. Har tidligere bygget opp og drevet eventselskapet Team Works AS i 16 år. Han er utdannet prestasjonscoach og har i 10  år jobbet med lederutvikling og prestasjonsutvikling i store og små bedrifter på Sørlandet.

Christian presentasjon:

Del 3

Thomas Amdal

Glencore Nikkelverk
Hva betyr bærekraft i virkeligheten

Thomas Sevland er operatør og gruppeleder i Ni.Service på Glencore Nikkelverk.

Han har jobbet i Ni. Elektrolysen i 8 år hvor han tok fagbrev, lederskole og nå prosessindustri +. Tidligere jobbet han i Nordsjøen på rigg og supplybåt, hvor han jobbet med drilling og håndtering av utstyr på dekk.

De siste 5 årene har han vært med på å rulle ut NBS i avdelingen sin på Nikkelverket (Nikkel Business System). Dette har gitt veldige gode resultater og gjort avdeling hans bærekraftig på mange viktige områder ettersom de hele tiden vil bli bedre og må bli bedre for å henge med i verdensmarkedet.

Thomas presentasjon:

Kim N. Gabrielli

UN Global Compact
- PODCAST - Bærekraft som konkurranse- fortrinn

Kim N. Gabrielli er direktør for Norgeskontoret til UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Han var tidligere assisterende generalsekretær og bærekraftsdirektør i UNICEF Norge. Gabrielli har mer enn 15 års erfaring innen bærekraft, internasjonalt samarbeid og politisk påvirkningsarbeid. Gabrielli er programleder for Bærekraftspodden.

Per Espen Stoknes

BI
Hvordan skape engasjement - og ikke fortvilelse

Stoknes har ph.d.-grad om økonomiske metaforer og gikk ut med embetsstudium i psykologi fra Universitetet i Oslo i 1994. Han er førstelektor og forsker II ved BI med fagansvar for masterprogrammet «Grønn Vekst» og tidligere «Scenarios, foresight and strategy». Han har fått prisene årets foreleser 2000-2001 ved BI – Senter for Lederutvikling, og «best Professor EMME Executive» 2014.

Per Espen presentasjon:

Unni Farestveit

Konferansier

Unni Farestveit er konserndirektør Samfunnskontakt i Agder Energi. Hun har satt Electric City på agendaen og er opptatt av samarbeid for å nå ambisjonen om en helelektrisk region.

Farestveit er spesielt engasjert i klimaproblematikken, som gir den fornybare vannkraften verdi langt utover det industrielle, det økonomiske og forbrukerforsyningen. Denne nye verdien handler om hvordan fornybar energi skal bidra til å løse klimaproblemene. Farestveit vil lose oss gjennom programmet som konferansier.